Sgiliau a menter

Trefnodd PLANED gyrsiau blasu yn annog pobl i gynyddu eu sgiliau. Roedd yr ystod a’r amrywiaeth o gyrsiau mewn ymateb i’r anghenion a nodwyd gan gymunedau, partneriaid a grwpiau busnes fel rhai hanfodol i fodloni bylchau mewn sgiliau lleol. Enghreifftiau yw cyrsiau mewn gwaith coed, plymio a sgiliau cefn gwlad traddodiadol megis gosod gwrychoedd neu goedlannu. Lle bo’n bosibl, trefnwyd cyrsiau mewn canolfannau lleol i leihau’r pellter teithio i gyfranogwyr.

 

Mae Rhwydwaith Menter Sir Benfro yn dwyn cynrychiolwyr ynghyd o sefydliadau cefnogi busnes sy’n gweithio yn y sir: ei nod yw sicrhau bod y gefnogaeth sydd ar gael yn bodloni anghenion y gymuned fusnes, a bod aelodau’n cael eu diweddaru ar weithgareddau pob aelod.