Rhwydwaith Profiad Sir Benfro

Crëwyd gwefan Experience Pembrokeshire gan PLANED i gefnogi ac annog datblygiad twristiaeth gynaliadwy. Mae pwyslais a ffocws Profi Sir Benfro ar asedau naturiol a threftadaeth y Sir.

Ei nod yw:

  • Gwella argaeledd gwybodaeth am safleoedd treftadaeth a natur ar gyfer mwynhad hamdden
  • Gwella mynediad i amrywiaeth ehangach o safleoedd o ddiddordeb natur a threftadaeth
  • Annog dealltwriaeth a chefnogaeth ar gyfer cadwraeth, rhywogaethau a chynefinoedd pwysig
  • Meithrin gwerthfawrogiad o Sir Benfro “drwy’r tymhorau” a brwdfrydedd dros yr amgylchedd yn gyffredinol.

 

Mae’r wefan Profi Sir Benfro yn ffurfio rhan o brosiect sydd wedi derbyn arian drwy’r Cynllun Datblygu Gwledig ar gyfer Cymru 20017 – 2013 sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth CymruChronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.