Ein Cymdogaeth Werin

Mae Ein Cymdogaeth Werin yn Brosiect Lle Arbennig tair blynedd a ariennir gan gronfa Dreftadaeth y Loteri sydd â’r nod o ddathlu a rhannu treftadaeth a diwylliant unigryw ardal Preseli, gyda rhaglen gyffrous o weithgareddau a digwyddiadau.Nod y prosiect yw gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau a chymunedau i sicrhau bod treftadaeth a diwylliant wedi’u mewnosod yn gadarn yng nghynlluniau datblygu’r dyfodol.
Anfonwch eich manylion cyswllt i Sophie Jenkins, Swyddoges Datblygiad Cymunedau
SophieJ@planed.org.uk
Darllenwch fwy ar y blog Ein Cymdogaeth Werin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *