LEADER

Mae Arwain Sir Benfro, y Grŵp Gweithredu Lleol ar gyfer Sir Benfro wedi sicrhau dros £3,300,000 o gyllid LEADER i gefnogi prosiectau sy’n profi syniadau newydd sydd o fudd i Sir Benfro ac yn cyfrannu at economi cystadleuol, cynhyrchiol a chynaliadwy yn Sir Benfro.

PLANED yw’r ysgrifenyddiaeth ar gyfer y rhaglen, gan helpu Arwain Sir Benfro i ddarparu’r cyllid yn y sir.

Cyllid ar gael i ddatblygu busnesau a phartneriaethau

Mae Arwain Sir Benfro, y Grŵp Gweithredu Lleol ar gyfer Sir Benfro, yn chwilio am syniadau a fydd yn rhoi hwb i ddatblygiad masnachol, yn creu partneriaethau busnes ac yn helpu i gwtogi cadwyni cyflenwi.

Darllen mwy yma.

Dilynwch Arwain Sir Benfro ar Facebook a Twitter ar gyfer y newyddion diweddaraf.

Am fanylion llawn, ewch i’r wefan:

 

Mae’r rhaglen LEADER yn rhan o Raglen Datblygu Wledig – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru (RDP) 2014 – 2020, sy’n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD).