Buddsoddiad cymdeithasol a chyllid

Cyllid Clytwaith

Cefnogaeth i godi arian drwy amrywiaeth o ffyrdd. Bydd y gwasanaeth yn cynnwys gwerthusiad opsiynau ariannu a gynhelir yn seiliedig ar gyfweliad y cleient ac adroddiad a gynhyrchwyd.

Creu Strategaeth Codi Arian

Cymorth i ddatblygu strategaeth codi arian. Bydd y gwasanaeth yn cynnwys gwerthusiad opsiynau ar gyfer opsiynau ariannu perthnasol a datblygu strategaeth yn seiliedig ar amcanion/opsiwn (opsiynau) y cytunwyd arnynt.

Ysgrifennu Cais / Ceisiadau am Arian

Cefnogaeth i gyflwyno cais am arian. Bydd y gwasanaeth yn cynnwys casglu tystiolaeth, coladu ac ymchwilio i bolisïau perthnasol ac ati i gefnogi ceisiadau; a llenwi ffurflenni cais.

Cynigion Cyfran Cymunedol

Cymorth i ddatblygu cynnig cyfran cymunedol. Mae dau wasanaeth gweinyddu ar gael:

  1. Gweinyddu’r Cynnig Cyfran – helpu grwpiau i gyflwyno cynigion cyfran llwyddiannus.
  2. Gwasanaeth Gweinyddu Cymdeithas — helpu gyda rheoli parhaus y grŵp, ar gyfer oes y prosiect.

Gwasanaethau Ychwanegol:

  • Creu dogfen cynnig rhannu mewn partneriaeth â’r cleient
  • Creu/mireinio cynllun busnes
  • Datblygu model ariannol
  • Marchnata’r cynnig cyfran

Prynu Cyfunol / Caffael Cymdeithasol

Os ydych am gael y pris gorau posibl ar ynni/yswiriant/unrhyw gynnyrch arall y gellir ei brynu mewn swmp ar gyfer eich grŵp, gall PLANED weithredu fel brocer rhwng grwpiau cymunedol a’r darparwr.