Ein gwaith

Gellir disgrifio ein gwaith o dan ddau bennawd eang:

  • Cefnogaeth ac ymgysylltu cymunedol
  • Rhwydweithiau a rhaglenni thematig

Rydym wedi ymrwymo i helpu cymunedau wella ansawdd eu bywyd drwy ganolbwyntio ar gyfleoedd, harneisio potensial a’u helpu i gyflawni eu dyheadau.

Mae ein dull dan arweiniad y gymuned o ddatblygu gwledig yn dwyn cymunedau, y sector cyhoeddus, y trydydd sector a grwpiau diddordeb arbennig ynghyd i gefnogi prosiectau arloesol a syniadau a fydd yn creu manteision amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd hirdymor ar gyfer Sir Benfro.

Gallwch ddysgu mwy am ein gwaith drwy glicio’r dolenni isod.

Cyfranogiad Cymunedol, cynrychiolaeth a lles

Ynni a’r amgylchedd

Treftadaeth, diwylliant a thwristiaeth

Rhwydweithiau

Sgiliau a menter

Amaethyddiaeth gynaliadwy ac adnoddau naturiol