DATRIS

Mae Cyfrifiaduron, Gwefannau, Ffonau Symudol a Thechnoleg Gwybodaeth yn rhan o’n bywyd bob dydd, ac eto mae llawer ohonom yn cael trafferth eu defnyddio. Nod prosiect DATRIS yw helpu pobl yn eich cymuned chi a fydd yn eu tro yn gallu helpu eraill i ddefnyddio Technoleg Gwybodaeth.

Rhoddir hyfforddiant a chymorth i unrhyw un sy’n dymuno dod yn fentor TG.

Ond nid dyna’r cyfan…

A fyddech yn hoffi i rywun ddod i siarad â’ch grŵp cymunedol am TG?

Efallai fod eich neuadd bentref yn ystyried dechrau gwefan ond nid ydych yn siŵr sut i fynd ati i wneud hynny; neu a oes rhywun sydd eisiau dechrau clwb rhaglennu cyfrifiadurol?…yna gallwn helpu.

 

Efallai fod yna grŵp o bobl yn eich cymuned sy’n dymuno dechrau clwb ffotograffiaeth ddigidol; neu ddysgu sut i ddefnyddio ffonau symudol a dyfeisiau tabled…gallwn helpu gyda hynny hefyd.

 

A ydych chi, neu grŵp yn eich cymuned, yn ystyried prynu caledwedd neu wasanaethau TG?…gallwn gynnig cyngor a sesiynau ‘blasu cyn prynu’ mewn nifer o achosion.

 

Beth bynnag yw’ch anghenion o ran Technoleg Gwybodaeth, gallwn naill ai gynnig hyfforddiant i chi yn eich cymuned neu eich cyfeirio at bobl a fydd yn gallu cynnig help wedi ei deilwra yn benodol i chi.

 

Am ragor o wybodaeth am DATRIS, cysylltwch â Chydlynydd y Prosiect, John Ewart

e-bost: JohnE@planed.org.uk

Darllenwch fwy ar y blog DATRIS