Confluence

Er lansio yng Ngwanwyn 2015, mae’r gwaith wedi bod yn ddi-baid ar adfywio Hwlffordd drwy ymgysylltu creadigol gyda’r gymuned, fel un o saith prosiect ynArts Council Wales’ Ideas: People: Places programme (IPP).

Mae’r rhaglen adfywio a chelfyddydau tair blynedd wedi’i lleoli yn y The Lab (Canolfan Deithio Ocky White gynt), ac fe’i cefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Sir Penfro.

The Lab introduction

For those that would like to know a bit more about the the Lab and the context in which Serena Korda's Black Diamond is taking place … here is a short film made by Sharron Harris.

Posted by Confluence on Thursday, 27 August 2015

Mae partneriaeth rhwng PLANED, cwmni celfyddydau cymunedol spacetocreate, arfer pensaernïol iDeA, Transition Haverfordwest, a Chyngor Sir Penfro, Confluence yn gweithio tuag at ddatblygu Hwlffordd fel model ar gyfer adfywio dan arweiniad y celfyddydau i drefi bach yng Nghymru.

Ar ôl ymgynghori gyda phobl leol i gael eu barn ar y dref ar hyn o bryd a syniadau ar gyfer ei hadfywio, drwy gyfres o ddigwyddiadau cyhoeddus difyr oedd yn rhoi proc i’r meddwl, bellach hanner ffordd drwy’r rhaglen bydd Confluence yn parhau gyda’r ddeialog hon ac yn helpu i ddatblygu’r syniadau hyn.

A lle gwell i ddechrau na’r Lab Syniadau? Gan ddechrau ym mis Chwefror 2016, mae’r Lab wedi bod yn cynnal digwyddiad galw heibio bob mis rhwng 3pm a 7pm ar ddydd Mercher cyntaf y mis. Yn y sesiynau hyn gall trigolion, busnesau lleol a’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau adeiladu ar y syniadau a ddaeth o’r digwyddiad Gwneud Cysylltiadau ym mis Hydref, neu gyfuno eu sgiliau, syniadau a gwybodaeth i ddatblygu mentrau newydd i wneud newidiadau cadarnhaol yn y dref. Mae Confluence hefyd wedi rhoi cyllideb o £5,000 i un ochr fel cronfa sbarduno ar gyfer prosiectau a chynlluniau peilot posibl (hyd at £500 yr un) sy’n dod o’r sesiynau hyn.

Mae ‘Prosiect y Bobl yn brosiect Confluence arall sy’n mynd rhagddo. Ers Haf 2015 mae Chris Evans a Kevin Thompson o iDeA Architects wedi od yn ymgynghori’n weithredol gyda’r gymuned leol ar ddylunio a chynllunio Hwlffordd, gyda’r Map Mawr. Mae canfyddiadau o’r gweithdai cyhoeddus hyn ers hynny wedi llywio argymhellion yr ymgynghorwyr cynllunio Nathaniel Litchfields ar gyfer prif broses gynllunio’r Cyngor Sir ar gyfer y dref.

 

Gyda dyfodiad model 3D o Hwlffordd yn y Lab, mae’r Map Mawr yn datblygu i’r Model Mawr yn ystod yr Haf hwn, gan barhau gyda’r rhaglen hon o sesiynau cyhoeddus i ddelweddu syniadau pobl ar gyfer y dref mewn cydweithrediad â phartneriaid Confluence, spacetocreate.

Mae’r bartneriaeth hefyd wedi bod yn brysur yn gweithio ar gomisiwn newydd (yn dilyn Black Diamond Serena Korda yr Haf diwethaf) gyda’r arlunydd o Laugharne, Karen Ingham. Mae prosiect aml-gyfrwng cysyniadol Heidio’n Sir Benfro yn archwilio’r traddodiad heidio hanesyddol sy’n gysylltiedig gyda’r gyn-dref farchnad, a’r newidiadau yn nefnydd a mapio Hwlffordd gyda dyfodiad heidiau o dwristiaid.

Er mai rhaglen tair blynedd yn unig yw hwn, mae Confluence yn rhagweld y bydd porthladd hynafol Hwlffordd wedi cael ei ail-greu mewn deng mlynedd fel tref marchnad unigryw a bywiog, wedi’i ail-gysylltu â’r afon yn llawn ac yn cael ei sbarduno gan greadigrwydd ei bobl. Gyda digwyddiadau a diweddariadau newydd yn cael eu hychwanegu at y rhaglen yn rheolaidd gallwch weld mwy am gynnydd mwyaf diweddar Confluence ar y wefan, a thrwy Facebook a Twitter.

Cliciwch i gael rhagor o wybodaeth ar y Confluence Project

Cliciwch i gael rhagor o wybodaeth ar y Arts Council Wales’ Ideas: People: Places programme (IPP)