Cyhoeddiadau

Mae cymunedau’n allweddol i fywyd gwledig ac rydym am annog y cyfranogiad ehangaf posibl gan bobl leol waeth beth fo’u hoedran neu eu cefndir.

Mae ein proses Cynllunio Gweithredo Cymunedol yn cefnogi cymunedau i adeiladu momentwm, gan geisio consensws a gwthio am newid gyda’i gilydd.  Rydym yn rhedeg digwyddiadau creu gweledigaeth gymunedol sy’n helpu i ffurfio Cynlluniau Gweithredu Cymunedol ac sydd hefyd yn gyfle gwych i bobl gyfarfod a thrafod y materion sy’n bwysig iddyn nhw yn eu hardal leol.

Mae’r broses o ddatblygu Cynllun Gweithredu yn dwyn y gymuned ynghyd i gynllunio ar gyfer y dyfodol. Mae’n helpu i roi prosiectau ar waith, adolygu cynnydd ac mae’n ddarn hanfodol o dystiolaeth wrth wneud cais am gyllid.

Mae Cynlluniau Gweithredu Cymunedol ar gael i’w gweld yma.