Amdanom ni

Rydym yn gweithio gyda chymunedau, gan ddarparu ar gyfer Sir Benfro, Cymru ac Ewrop.

Ein Cenhadaeth

Mae PLANED wedi ymrwymo i helpu cymunedau wella ansawdd eu bywyd drwy ganolbwyntio ar eu cyfleoedd, harneisio potensial a’u helpu i gyflawni eu dyheadau.

Gwerthoedd craidd

Mae dull PLANED yn seiliedig ar ddatblygu gweledigaeth ar y cyd ar lefel gymunedol.

Mae PLANED yn gweithio gyda chymunedau i nodi eu blaenoriaethau heb orfodi barn o ran beth ddylai’r blaenoriaethau hyn fod.

Mae PLANED yn cefnogi cymunedau i wneud pethau drostynt eu hunain.

Mae PLANED yn hybu sgyrsiau rhwng yr holl randdeiliaid ac yn ceisio meithrin perthnasau gwaith a goresgyn rhwystrau.

Mae PLANED yn hyrwyddo arloesi ac yn ceisio darparu mecanwaith ar gyfer rhannu syniadau newydd.

Mae canlyniadau PLANED a’r rhai hynny ar gyfer cymunedau yn hyddysg ac yn gadarn.

Mae gennym bedwar maes ffocws strategol

  • Cyfranogiad Cymunedol, Cynrychiolaeth a Lles
  • Sgiliau ac Entrepreneuriaeth
  • Amaethyddiaeth Gynaliadwy ac Adnoddau Naturiol
  • Natur, Treftadaeth, Diwylliant a Thwristiaeth

Bellach yn ein 30ain mlynedd, mae gan dîm PLANED gyfoeth o brofiad o weithio gyda chymunedau, ac er eu budd, a gallwn ddefnyddio’r profiad hwn i’ch helpu.

Gallwch ddarllen mwy am ein taith yma.

Polisi Preifatrwydd

Mae’r Polisi Preifatrwydd hwn yn nodi sut mae PLANED yn cael, yn storio ac yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol pan fyddwch chi’n defnyddio neu’n rhyngweithio â’n gwefan(nau), neu pan fyddwn ni’n cael neu’n casglu eich gwybodaeth bersonol mewn ffyrdd eraill.