Cynlluniau gweithredu

Rydym yn gweithio gyda chymunedau ledled Sir Benfro i ddatblygu Cynlluniau Gweithredu ar gyfer eu hardal.

Mae’r broses o ddatblygu Cynllun Gweithredu yn dwyn y gymuned ynghyd i gynllunio ar gyfer y dyfodol. Mae’n helpu i roi prosiectau ar waith, adolygu cynnydd ac mae’n ddarn hanfodol o dystiolaeth wrth wneud cais am gyllid.

Mae Cynlluniau Gweithredu:

  • yn darparu gwybodaeth am y gymuned gyfan
  • yn nodi anghenion a chyfleoedd lleol
  • yn amlinellu’r newidiadau mae’r gymuned am eu gweld
  • ac yn nodi pwy y gallai fod eu hangen i helpu i weithredu’r newidiadau hyn.

Cytunir ar fersiwn derfynol mewn cyfarfod cyhoeddus a bydd Fforwm Cymunedol yn cael ei sefydlu i roi’r Cynllun ar waith, gyda grwpiau llai yn gweithio ar brosiectau penodol.

Cynlluniau 2018  
Cynlluniau 2017 
Cynlluniau 2016 
Cynlluniau 2015 
Cynlluniau 2014 
Cynlluniau 2013 

Cynlluniau 2012 

 

Cynlluniau 2011