Rhwydwaith Gweithredu Lleol Sir Benfro

ar gyfer Menter a Datblygu

 

“Cyflawni datblygiad lleol integredig dan arweiniad y gymuned” 

  Mae PLANED yn sefydliad datblygu dan arweiniad y gymuned sy’n gweithio i wella bywyd ar gyfer cymunedau yn Sir Benfro, de orllewin Cymru. Mae ein strwythur democratiaeth gyfranogol a phartneriaeth ar ddwy lefel ddaearyddol, y sir a’r gymuned, yn unigryw yn y Deyrnas Unedig ac yn brin yn Ewrop. Rydym yn rhoi pwyslais cryf a phenodol iawn ar ddatblygiad a chynaliadwyedd integredig. Mae perchenogaeth prosiectau a chamau gweithredu gan bob cymuned leol yn sicrhau bod gan brosiectau sail gadarn a hirhoedledd. Mae parhad y gwaith hwn gan PLANED, o dros 30 mlynedd, yn cyd-fynd â’r realiti bod datblygiad lleol yn broses hirdymor. Mae datblygiad lleol yn Sir Benfro yn elwa ar y broses barhaus o ymchwil a gwerthuso i sicrhau bod methodoleg yn cael ei mireinio wrth i gymunedau ddatblygu capasiti a hyder.